Langelinieskolen, København N

Helhedsrenovering og klimasikring af skolen.

Renovering og sammenlægning af faglokaler, samt nyt auditorie og læreforberedelsesrum, samt etablering af nyt Eat område.

I forbindelse med renoveringen etableres nyt ventilationsanlæg med CTS styring på hele skolen samt nye EL- installationer i faglokaler mm.

Lofter er udskiftet til akustiklofter, maling af lokaler, nye indvendige fyldningsdøre og nye gulvbelægninger.

Udvendig er etableret nye lyskasser, kælderskakte er forhøjet for at sikre, at der ikke kommer vand i kældre.

En del af de eksisterende kloaksystem er omlagt, der er etableret ny legeplads med gummibelægning for boldbane samt ny asfaltbelægning.

I Bygning 6 er der etableret ny elevator, for handicapadgang til gymnastiksal på 1 sal og faglokaler i kælder.

Arbejdet på de over- og underliggende etager​

Opgavetype Helhedsrenovering af skole

Bygherre Byggeri København

Adresse Holsteinsgade

Arkitekt Site Arkitekter A/S

Ingeniør Strunge Jensen A/S

Entrepriseform Hovedentreprise

Samlet areal 3000 m2

Entreprisesum 23 mio.

Afleveret 2017

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk