Gladsaxe Skole

​Hovedentreprise—Tilbygning til indskoling samt renovering af 24 toiletter


Kommende Gladsaxe skole er en fusion mellem den nuværende Gladsaxe skole og Egegård Skole.


Hovedentreprisen omfatter bygge- og anlægsarbejder vedr. tilbygning til eksisteren-de indskolingshus i 2 etager, samt renovering af 24 toiletter i de ældre fløje af skole-bygningerne.


Tilbygningen udføres som eksisterende konstruktion, med betonbagmur- og inder-vægge, ydervægge som henholdsvis teglstensmur og lette facader. Tagkonstruktion er traditionelle tagkassetter fra Roust Spær, pålagt vingeteglsten.


Præmissen i hele opgaven er, at få hhv. tilbygning samt renoveringer til at fremstå som eksisterende, således at det nye ikke i sit udtryk markerer sig visuelt anderle-des, og at den nødvendige opgradering til at overholde BR10 indarbejdes uden mar-kant markering.

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: BBP Arkitekter A/S
Ingeniør: Hansen, Carlsen & Frølund A/S
Samlet areal: 280 m2 (Ekskl. toiletter)
Afleveret: 2012
Entreprisesum: kr. 7 mio.

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk