Skoler & sport

Byskovskolen afd. Benløse, Ringsted

Bygherre:​

Ringsted Kommune

Bruger:

Byskovskolen

Adresse:

Præstevej 19, 4100 Ringsted

Arkitekt:

Alfa Ingeniører A/S

Ingeniør:​

Alfa Ingeniører A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise 

Samlet areal:

8.800 m2

Afleveret:​

2020

Bygning 64 og Administration i alt 2.600 m2
Renoveringen omfattende fjernelse og opfyldning af krybekælder under hele bygningen.

Flytning af skillevægge, etablering af nye omklædningsrum og toiletter. Renovering og udskiftning af alle installationer som Vand, Varme, EL og Ventilation.

Nye gulve, lofter og døre i hele bygningen

Bygning 4

Udskiftning af 6.200 m2 tag, efterisolering af taget og lægning af nyt tagpap.

Udskiftning af ovenlys.

Arbejdet er udført i etaper, med fuld overdækning af arbejdsområdet. Hvert arbejdsområde er ca. 1.200 m2 og er overdækket med en selvbærende overdækning, med frit spænd på over 50 meter.

I forbindelse med tagudskiftningen har skolen ugenert kunne bruge hele bygningen.

Kornmarkskolen, Skævinge

Bygherre:​

Hillerød Kommune, Ejendomme

Bruger:

Kornmarkskolen ”Skævinge Skole”

Adresse:

Ny Harløsevej 17

Arkitekt:

Kornmarkskolen ”Skævinge Skole”

Ingeniør:​

AFM Rådgivende Ingeniører A/S

Entrepriseform:

Hovedentreprise 

Samlet areal:

650 m2

Afleveret:​

2018

Tilbygning til eksisterende skole

Kornmarkskolen består af flere bygninger, der som følge af løbende behov for kapacitetsudvidelse. Denne til- og ombygning skulle opfylde endnu et behov for udvidelse.

Tilbygningen indeholder ekstra klasselokaler, nye toiletter, nyt lærerværelse og fælleslokaler.

Bygningen er opført som en let konstruktion, båret af limtræssøjler og limtræsbjælker på op til 17 meters længde. Alt samlet i forskellige vinkler, både horisontalt og vertikalt.

Den nye tilbygning er forsynet med eget ventilationsanlæg.

VVS og EL-installationer er tilsluttet den eksisterende bygnings anlæg.

De eksisterende bygninger er opført som pavillonbyggeri, som er placeret på ståldragere og søjlefundamenter.

Den nye bygning havde bygherre valgt at lade opføre som traditionelt funderet.

Funderingsarbejdet gav en del udfordringer, da det viste sig at jordbundsforholdene langt fra var som angivet i geoteknikerrapporten. Det viste sig også at der lå en del kabler i jorden, som ikke var registreret og kortlagt.

Langelinieskolen, København N

Bygherre:​

Byggeri København 

Adresse:

Holsteinsgade 

Arkitekt:

Site Arkitekter A/S

Ingeniør:​

Strunge Jensen A/S 

Entrepriseform:

Hovedentreprise 

Samlet areal:

3.000 m2 

Afleveret:​

2017

Helhedsrenovering og klimasikring af skolen.

Renovering og sammenlægning af faglokaler, samt nyt auditorie og læreforberedelsesrum, samt etablering af nyt Eat område.

I forbindelse med renoveringen etableres nyt ventilationsanlæg med CTS styring på hele skolen samt nye EL- installationer i faglokaler mm.

Lofter er udskiftet til akustiklofter, maling af lokaler, nye indvendige fyldningsdøre og nye gulvbelægninger.

Udvendig er etableret nye lyskasser, kælderskakte er forhøjet for at sikre, at der ikke kommer vand i kældre.

En del af de eksisterende kloaksystem er omlagt, der er etableret ny legeplads med gummibelægning for boldbane samt ny asfaltbelægning.

I Bygning 6 er der etableret ny elevator, for handicapadgang til gymnastiksal på 1 sal og faglokaler i kælder.

Arbejdet på de over- og underliggende etager​

Nørrebro Park Skole​

Bygherre:​

Byggeri København 

Adresse:

Jagtvej 34, 2200 København N 

Arkitekt:

PLH arkitekter 

Ingeniør:​

Lyngkilde Rådgivende ingeniører A/S 

Entrepriseform:

Hovedentreprise 

Samlet areal:

7000 m2 + 1.800 m2 terræn

Afleveret:​

2016 

De gamle eksisterende egetræsdøre er blevet renoveret. De ældre vinduer i Bygning 1er skiftet til alu-partier. Alu-partier, der vender ud mod den meget befærdede Jagtvej, er med lyddæmning, således at undervisningen ikke forstyrres af trafikstøj. Øvrige vinduer i Bygning 2 er restaureret og malet.

Facadens murværk og fuger er blevet oprettet og nyt omfangsdræn er blevet etableret. I den forbindelse er alle kælders ydervægge blevet isoleret.

Egholmskolen, Vallensbæk

Bygherre:​

Vallensbæk 

Bygherrerådgiver:

Lilholm & Partnere 

Adresse:

Egholmvej 17, Vallensbæk 

Arkitekt:

Mangor & Nagel

Ingeniør:​

Wessberg A/S 

Entrepriseform:

Hovedentreprise 

Samlet areal:

3.000 m2 

Afleveret:​

2014

Udvidelse af skolen med til- og ombygning af 3.000 m2

Udvidelse af klasseværelser med udbygning samt etablering af nye gangarealer med toiletkerner, garderober og nicher til ophold. Flere klasselokaler er indrettet med mobilvægge, så der er mulighed for sammenlægning.

Ny tilbygning med fælleslokale

Håndboldhal, Rødovre

Bygherre:​

Rødovre Kommune

Totalrådgiver:

Witraz Arkitekter

Arkitekt:

Per Byder m.d.ark

Ingeniør:​

Vagn Duer A/S

Ingeniør VVS:​

Peter Smidt

Ingeniør EL:​

Ingeniørringen

Entrepriseform:

Totalentreprise

Samlet areal:

1.470 m2

Afleveret:​

2009

Totalentreprise—Opførelse af ny håndbold træningshal med indskudt dæk.


Hallen er 1.110 m2 samt 360 m2 omklædningsrum, klublokaler og teknikrum. Hallen er opført på pælefundamenter i beton med et selvbærende terrændæk. Hovedkonstruktioner består af limtræsbuer.


Ydervægge er træelementer fra Roust med en udvendig klimaskærm af sorte sinus-plader samt profilglasbeklædning. Taget er ligeledes træelementer med en klima-skærm af sinusplader. Indvendig er hallen beklædt med træbeton på loftet og birkefiner i to forskellige farver på væggene. Baderum mm. Er beklædt med fliser.

Om Ason A/S

Ason A/S er en erfaren entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser inden for nybyggeri og renovering. Vi udfører primært skoler, institutioner, laboratorier, erhvervs- og boligbyggerier og indretningsopgaver til erhvervslivet og offentlige bygherrer

Kontakt os

Ason A/S

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby