Laboratorier

KU Microsoft, Københavns Universitet

Opgavetype:

Kontorer og Laboratorier

Bygherre:​

Københavns Universitet

Bruger:

Microsoft

Adresse:

Nørre Alle 61A

Bygherrerådgiver:

EKJ

Arkitekt:

Rørbæk og Møller Arkitekter

Ingeniør:​

Wissenberg Rådg. Ingeniører

Entrepriseform:

Totalentreprise

Samlet areal:

400 m2

Afleveret:​

2020

Med dette projekt er der etableret et Microsoft specifikt område, i en del af stueetagen på KU Bygning HCØ B3 på Nørre Campus.

Indretning af Kontorer, Mødelokaler, Skyperum, Elektronik Laboratorium og Køkken.

Microsoft skal her arbejde på udvikling af Kvantecomputer Teknologi.

Opgaven er løst i Totalentreprise, ud fra et Byggeprogram med tilhørende kravspecifikationer, udarbejdet af EKJ.

Alle lokaler blev strippet til de rå vægge og gulve, hvorefter alt blev bygget op, med Ventilation, Køleanlæg og CTS styring.

Der var stillet store krav til Akustik og lyd, som er løst med Ecophon loftflåder, Vægabsorbenter og Panelvægge.

DTU B207

Bygherre:​

DTU Campus Service

Bruger:

DTU

Adresse:

DTU, Anker Egelundsvej B207

Bygherrerådgiver:

Cubic Group ApS

Arkitekt:

Rørbæk & Møller

Ingeniør:​

Niras

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Samlet areal:

3.400 m2

Afleveret:​

2018

Nyindretning af undervisningslaboratorier, grupperum og depoter i stue- og kælderetage i den eksisterende Bygning B207.

Opgaven startede med rømning og miljøsanering af lokalerne, hvor der viste sig at være en masse efterladt miljøforurening fra tidligere ombygninger.

Der er udført nye rørinstallationer og anlæg for VVS, rengas, trykluft, vacuum og ventilation.

Nye stærkstrøms- og lysinstallationer samt svagstrømsinstallationer for bl.a. CTS og gasdetektorer.

Nye lofter og gulvbelægninger.

Alle vægoverflader og træværk er malerbehandlet.

Nyt inventar fra Labmodul, med køkkener, undervisningsmoduler og stinkskabe.

Byggeriet blev afleveret 2½ måned før planlagt og stort set mangelfrit.

Unilab - Bygningsstyrelsen og Københavnsuniversitet

Bygherre:​

Bygningsstyrelsen 

Bruger:

Københavns Universitet 

Adresse:

Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg

Arkitekt:

Rørbæk & Møller 

Ingeniør:​

Alectia 

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Samlet areal:

5.300 m2

Afleveret:​

2016

Opgradering af 52 Laboratorier og undervisningslokaler til GMO 1

Laboratorierne ryddet helt og total istandsat, lofter, paneler og lysarmaturer genmonteret og suppleret.

Gulvbelægninger udskiftet eller renset. Alt inventar m.v. genplaceret på nøjagtig samme sted som før

renoveringen.

Enkelte laboratorier har fået nyt inventar. Alle samlinger i paneler, inventar m.v. fuget, udført i alt 5 km.

Laboratoriefuger

Alle vand-, varme- og kølerør udskiftet til rustfri stål, i alt er 6 km rør udskiftet. Nyt kølerum etableret.

Indblæsningsarmaturer på ventilation udskiftet og installationer tilpasset.

Alle gangarealer er istandsat med nye lofter og malerbehandlinger.

Arbejdet er udført i to etaper, mens bygningen var fuldt bemandet. Dette har krævet en hel del

brugerkoordinering og hensyn til, at ca. halvdelen af laboratorierne hele tiden skulle fungere.

Begge etaper blev afleveret til tiden og uden en eneste mangel.

Marinbiologisk Laboratorium / Øresundsakvariet

Bygherre:​

Bygningsstyrelsen

Adresse:

Strandpromenaden 5, Helsingør 

Arkitekt:

Rørbæk og Møller samt Dissing+Weitling

Ingeniør:​

EKJ samt Orbicon 

Entrepriseform:

Storentreprise

Samlet areal:

2.070 m2 

Afleveret:​

2015

ASON A/S fik tildelt storentreprisen på etaperne 1,2 og 4.

Den 3. etape var udført tidligere.

Storentreprisen bestod af: Nedrivning og miljøsanering, murer- og tømrerarbejdet, tagdækning- og stålarbejder, gulvbelægninger og malerarbejdet.

Opgaven, der var opdelt i 2 storentrepriser, og 5 mindre fagentrepriser, bestod i at renovere og ombygge laboratorier og auditorier, samt kontorer og fælles faciliteter med toiletter og omklædninger mv.

Pga. at laboratorier, kontorer og akvarie mv. var i brug under hele byggeperioden, blev etaperne udført delvist i forlængelse af hinanden, og det gav store udfordringer i logistik og fælles planlægning.

Opgaven påbegyndtes november 2014 og blev afsluttet december 2015

Om Ason A/S

Ason A/S er en erfaren entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser inden for nybyggeri og renovering. Vi udfører primært skoler, institutioner, laboratorier, erhvervs- og boligbyggerier og indretningsopgaver til erhvervslivet og offentlige bygherrer

Kontakt os

Ason A/S

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby