Widex Allerød

Partneringaftale—Nyt domicil til høreapparatproducenten Widex.


Samlet areal 37.000 m2, fordelt på administration, produktion, renrumsproduktion og p-kælder.


Projektet er sammensat af 2 cirkulære bygninger med et åbent gårdrum imel-lem. I midten af centerbygningen etab-leres en overdækket atriumgård.


Hovedbærende konstruktioner og faca-der er udført i betonelementer, trappe-rumsfacader og gangbroer som stål-konstruktioner.


Facaderne fremtræder i sin helhed med vinduer og glasbeklædning.


På den ydre ringbygning er der tillige indbygget 1200 m2 solceller.


Derudover opføres portnerbolig med garager, opført som en 3 længet gård.

​Bygherre: Widex A/S

Arkitekt: White A/S
Landskabsarkitekt: Landskabsarkitekterne Roskilde I/S
Ingeniør: Jørgen Wessberg A/S
Ingeniør: Mogens Balslev A/S
Samlet areal: 35.000 m2
Afleveret: 2010
Entreprisesum: kr. 350 mio.

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk