Unilab - Bygningsstyrelsen og Københavnsuniversitet

Opgradering af 52 Laboratorier og undervisningslokaler til GMO 1

Laboratorierne ryddet helt og total istandsat, lofter, paneler og lysarmaturer genmonteret og suppleret.

Gulvbelægninger udskiftet eller renset. Alt inventar m.v. genplaceret på nøjagtig samme sted som før

renoveringen.

Enkelte laboratorier har fået nyt inventar. Alle samlinger i paneler, inventar m.v. fuget, udført i alt 5 km.

Laboratoriefuger

Alle vand-, varme- og kølerør udskiftet til rustfri stål, i alt er 6 km rør udskiftet. Nyt kølerum etableret.

Indblæsningsarmaturer på ventilation udskiftet og installationer tilpasset.

Alle gangarealer er istandsat med nye lofter og malerbehandlinger.

Arbejdet er udført i to etaper, mens bygningen var fuldt bemandet. Dette har krævet en hel del

brugerkoordinering og hensyn til, at ca. halvdelen af laboratorierne hele tiden skulle fungere.

Begge etaper blev afleveret til tiden og uden en eneste mangel..

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Bruger: Københavns Universitet

Adresse: Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg
Arkitekt: Rørbæk & Møller
Ingeniør: Alectia

Entrepriseform: Hovedentreprise
Samlet areal: 5.300 m2
Afleveret: 2016

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk