Det Kongelige Teater - Tagrenovering over prøvesale og værksteder

ASON A/S fik tildelt opgaven med at renovere eksisterende rytterlys/ovenlys samt udskifte tagisolering og tagbelægning. 

Bygherren havde i sit udbud nærmere beskrevet sine krav om byggeplads og især for stillads og totaloverdækning. Dette var også særdeles påkrævet, idet opgaven ikke kunne løses uden, at der var totalt tæt overdækning og et kransystem indbygget i denne overdækning, som derved kunne transportere hhv. affald ud, og nye materialer ind. 

Der var opstillet et stort ladetårn på hver side af bygningen, samt en mandskabs- og vareelevator på den ene side, og derfra foregik al trafik. 

Ny membran, isolering og Derbigum belægning er en klæbeløsning, da det ikke var tilladt at støje mere end nødvendigt, pga. teatrets daglige virke. 

Tidsplanen var meget præcist udarbejdet fra rådgivernes side, og dette pga. teatrets perioder med ferier mv., således at der ikke var behov for at ændre på teatrets sæson program, og det lykkedes til fulde at indfri tidsplanens krav. 

Undervejs i byggeriet blev der frigivet et supplerende pulje til energirenovering, der udvidede opgaven med udskiftning af ruder i facaderne og over snedkerværkstedet. Opgaven påbegyndtes juni 2015, og afsluttet december 2015.​

Bygherre: Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
Adresse: Kongens Nytorv 9, 1071 København

Arkitekt: Rønnov Arkitekter A/S
Ingeniør: Grontmij A/S

Entreprisesum: kr. 19,3 mio

Afleveret: 2016

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk