Den Grønne Trekant

​Hovedentreprise ”Tidligt udbud”—Opførelse af aktivitets- og beboerhus til Lejerbo be-byggelsen den Grønne Trekant på Vermundsgade.


Bygningen opføres med stålrammekonstruktion og betonelementer.


Stueetagen indeholder værkstedsområde, depoter, café område med køkken og toi-letter.


1. sal er udkraget over den mindre stueetage og indeholder lokaler som butik, com-puterrum, samt klub, møde og aktivitetsrum.


På taget er anlagt en miniboldbane på et betondæk belagt med sportsbelægning.


Facader beklædes med alu-plader udskåret i mønster, facaderne føres op forbi bold-banen som afskærmning.


Mange konstruktioner og detaljer i byggeriet tilpasses i takt med opførelsen og en ekstra udfordring har været at holde en på forhånd fastlåst økonomisk ramme

​Bygherre: Lejerbo

Arkitekt: Witraz Arkitekter
Ingeniør: Jørgen Wessberg A/S
Samlet areal: 526 m2 (Ekskl. Boldbane)
Afleveret: 2010
Entreprisesum: kr. 19 mio.
Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk