Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervshus

Ason A/S fik tildelt opgaven med at flytte og ombygge Københavns Borgerservice på Nyropsgade, så ny indgang blev på hjørnet af Dahlerupsgade/Nyropsgade. 

I de fraflyttede lokaler ud mod Åboulevarden/Nyropsgade blev der indrette nye lokaler til Købehavns Erhvervshus. 

Opgaven bestod bl.a. i en større PCB-renovering og nedrivning af lette vægge, så der blev åbnet op til større og luftige lokaler. I Borgerservice er der etableret fleksible standere, der indeholder alle el-kabler og kabler for arbejdsstationerne, således at disse kan flyttes rundt efter de behov, der er for rummet. Dette behøves bl.a. ved kommunal- eller folketingsvalg, hvor der er behov for at omdanne rummene til større valglokaler. 

Opgaven blev udbudt og gennemført som totalentreprise med en kompetent bygherrerådgiver tilknyttet. Dette var et frugtbart og succesfuldt valg, som alle parter har nydt godt af. 

Opgaven påbegyndtes juni 2015 og afsluttet december 2015.

Bygherre: Byggeri København
Bruger: Københavns Kommunet

Adresse: Nyropsgade 7, København V

Bygherrerådgiver: Lilholm & Partnere
Arkitekt: AI
Ingeniør: AI

Entrepriseform: Totalentreprise
Samlet areal: 1.980 m2

Entreprisesum: kr. 10,5 mio.
Afleveret: 2015

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk