Erhverv

Københavns Vestegns Politi – Helgeshøj Alle, Taastrup

Opgavetype:​

Kontor - Politistation

Bygherre:​

Bygningsstyrelsen

Bruger:

Københavns Vestegns Politi

Arkitekt:

Rørbæk og Møller

Adresse:

Helgeshøj Alle 81, 2640 Taastrup

Ingeniør:​

EKJ Rådgivende Ingeniører

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Samlet areal:

1.600 m2

Afleveret:​

2020

Total rydning og ombygning for indretning af 1.600 m2 nye kontorer, køkkener, kantine, mødefaciliteter og celler til Københavns Vestegns Politi, som i forvejen er lejer i andre dele af ejendommen.

Alle installationer EL, VVS og Ventilation er udskiftet

Gulve er udført med flydende PU belægning. Lofter som Dampa Lamel og panellofter.

Vægge er en kombination af gips og glasvægge, hvor glasvægge består af glas, finerede trædøre og finerede mellemstykker. Alt indfarvet i samme farve som køkkener, panelvæg-beklædning og andet inventar.

Alt er foregået imens der har været andre brugere på etagerne over og under, så der har været krav om hensyn vedr. støv og støj.

Sagen er afleveret til kontraktmæssig tid og 100 % mangelfri 

Bispevej 2, København NV

Bygherre:​

AKF A/S

Bruger:

AKF

Arkitekt:

Arkíde ApS

Adresse:

Bispevej 2, 2400 København NV

Bygherrerådgiver

W-ApS

Ingeniør:​

Dines Jørgensen & co. A/S

Entrepriseform:

Fagentreprise (Tømrer)

Samlet areal:

640 m2

Afleveret:​

2018

Bispevej 2 har gennemgået en total renovering, fra synshal til storrumskontor. Vi har bygget kontorøer samt indskudt dæk. Adskillelige gipsvægge og rørkasser omkring stål. Der er lavet nye toiletter med nye lofter og forsatsvægge. Dertil nye lofter såsom sort Troldtekt og andre akustiklofter. Vi har leveret alle indvendige glasvægge og døre. Vi har bygget indgangspartiet/vindfanget med nicher til radiatorer.

Udenfor har vi bygget et skraldeskur med brandfacade ind til naboskel.

Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervshus

Bygherre:​

Byggeri København

Bruger:

Københavns Kommunet

Arkitekt:

AI

Adresse:

Nyropsgade 7, København V

Bygherrerådgiver

 Lilholm & Partnere

Ingeniør:​

AI

Samlet areal:

1.980 m2

Afleveret:​

2015

Ason A/S fik tildelt opgaven med at flytte og ombygge Københavns Borgerservice på Nyropsgade, så ny indgang blev på hjørnet af Dahlerupsgade/Nyropsgade.

I de fraflyttede lokaler ud mod Åboulevarden/Nyropsgade blev der indrettet nye lokaler til Købehavns Erhvervshus.

Opgaven bestod bl.a. i en større PCB-renovering og nedrivning af lette vægge, så der blev åbnet op til større og luftige lokaler. I Borgerservice er der etableret fleksible standere, der indeholder alle el-kabler og kabler for arbejdsstationerne, således at disse kan flyttes rundt efter de behov, der er for rummet. Dette behøves bl.a. ved kommunal- eller folketingsvalg, hvor der er behov for at omdanne rummene til større valglokaler.

Opgaven blev udbudt og gennemført som totalentreprise med en kompetent bygherrerådgiver tilknyttet. Dette var et frugtbart og succesfuldt valg, som alle parter har nydt godt af.

Opgaven påbegyndtes juni 2015 og afsluttet december 2015.

SCION DTU / Kgs. Lyngby - Hovedentreprise

Bygherre:​

Bygningsstyrelsen

Bruger:

Københavns Universitet 

Arkitekt:

Rørbæk og Møller Ingeniør Alectia

Adresse:

Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg 

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Samlet areal:

5.300 m2 

Afleveret:​

2016 

ASON A/S fik tildelt opgaven med at opfører en tilbygning som udvidelse af bygning 381, samt ombygning af eksisterende lokaler.

Byggesagen omhandler en mindre udvidelse af bygning 381, i form af en et-etages tilbygning, der er sammenbygget med den eksisterende bygning 381 og den tværliggende bygning 375. I forbindelse hermed ombygges og renoveres de eksisterende lokaler, således at den nye indretning indeholder hhv. kontorlokaler for administrationen, nyt receptionsområde med mindre mødelokaler, samt ny indretning af Cafe- og Lounge område.

Bygningen er opført som en stålkonstruktion med stål-tagkassetter, hvor der er placeret et langt ovenlysbånd, der skaber mulighed for dagslys ned i den nu dybere bygning.

Facaderne er opført som let konstruktion og i samme design som den tilstødende bygning, således at nybyggeriet indgår som en integreret del af det samlede byggeri.

Widex Allerød

Bygherre:​

Widex A/S 

Arkitekt:

White A/S

Landskabsarkitekt:

Landskabsarkitekterne Roskilde I/S

Arkitekt:

Jørgen Wessberg A/S

Ingeniør:

Mogens Balslev A/S

Samlet areal:

35.000 m2

Afleveret:​

2010

Partneringaftale—Nyt domicil til høreapparatproducenten Widex.


Samlet areal 35.000 m2, fordelt på administration, produktion, renrumsproduktion og p-kælder.

Projektet er sammensat af 2 cirkulære bygninger med et åbent gårdrum imel-lem. I midten af centerbygningen etab-leres en overdækket atriumgård.

Hovedbærende konstruktioner og faca-der er udført i betonelementer, trappe-rumsfacader og gangbroer som stål-konstruktioner.

Facaderne fremtræder i sin helhed med vinduer og glasbeklædning.

På den ydre ringbygning er der tillige indbygget 1200 m2 solceller.


Derudover opføres portnerbolig med garager, opført som en 3 længet gård

Om Ason A/S

Ason A/S er en erfaren entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser inden for nybyggeri og renovering. Vi udfører primært skoler, institutioner, laboratorier, erhvervs- og boligbyggerier og indretningsopgaver til erhvervslivet og offentlige bygherrer

Kontakt os

Ason A/S

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby