Erhverv

Københavns Borgerservice og Københavns Erhvervshus

Totalentreprise - Flytning og ombygning af Københavns Borgerservice.

Det Kongelige Teater

Renovering af rytterlys/ovenlys samt udskiftning af tagisolering og tagbelægning.

Marinbiologisk Laboratorium / Øresundsakvariet – Storentreprise

Storentreprisen bestod af: Nedrivning og miljøsanering, murer- og tømrerarbejdet, tagdækning- og stålarbejder, gulvbelægninger og malerarbejdet.

Unilab

Hovedentreprise - Istandsættelse og opgradering af laboratorier og undervisningslokaler.

SCION DTU

Hovedentreprise - Mindre udvidelse af bygning, i form af en et-etages tilbygning.

Pfizer Danmark

Hoved– og Totalentreprise—Ombygning og opdeling af domicilejendom.

Studenterhusets Café

Indretning af kontor

Widex Allerød

Nyt domicil til høreapparatproducenten Widex.

Axellia

Etablering af ny kontoretage.

Den Grønne Trekant

Opførelse af aktivitets- og beboerhus.

DJØF

Udskiftning af tag og ombygning af kontorer mv.

Øresundshuset

Indretning af kontorer

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk