Gentofte Sund Mad

​Hovedentreprise—Renovering og udskiftning af køkkener i 13 daginstitutioner

Renoveringen har omfattet alt, lige fra at demontere et enkelt skab og montere nyt emfang, til opførelse af helt nye køkkener til brug for egenproduktion af mad til daginstitutionens børn.


Arbejderne er udført i 2 etaper på henholdsvis 7 og 4 køkkener, alle institutioner har været i brug under ombygningen. At institutionerne er i brug under ombygningen, kræver detaljeret planlægning og større dialog med brugerne.


4 Daginstitutioner har fået udført mindre arbejder.
5 Daginstitutioner har fået udført større ændringer og omrokeringer.
4 Daginstitutioner har fået helt nye køkkener til brug for egen tilberedning af mad.


Flere steder er der også udført ændring på kloaksystemet, med bl.a. installation af fedtudskiller.

Bygherre: Gentofte Kommune
Arkitekt: AI-Gruppen
Ingeniør: AI-Gruppen
Afleveret: 2010
Entreprisesum: kr. 1,3 mio.

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk