Børnehuset Hartmannsvej

Hovedentreprise - Indretning af nyt institutionskøkken
Opgaven omfattede alt fra demontering af eksisterende køkken og garderoberum, til fuldt funktionsdygtigt køkken til egenproduktion samt etablering af madelevator.


I forbindelse med indretning af køkkenet og etablering af madelevatoren mellem stue og 1. sal, er der samtidig udført en del ombygning. Der er udført bærende konstruk-tioner for bæring af elevator og installeret fedtudskiller på kloaksystemet.


Der er udført ombygninger i grupperum samt etableret ny garderobe og indrette nye depotrum til køkkenet.


Institutionen har været i brug under hele ombygningen. At institutionen er i brug un-der ombygningen, kræver detaljeret planlægning og større dialog med brugerne.

Bygherre: Gentofte Kommune
Arkitekt: AI-Gruppen
Ingeniør: AI-Gruppen
Afleveret: 2011
Entreprisesum: kr. 0,8 mio.

Download som pdf her.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk