Daginstitutioner

Krogen børneinstitution, hvidovre

Sammenlægning af to børneinstitutioner

Carolinehaven Struensegade

Indretning af institution.

Gentofte Sund Mad

Renovering og udskiftning af køkkener i 13 institutioner.

Græshoppen

Tømrerarbejde af forskellig karakter

Plejeboliger Sundholm

Indretning af nye plejeboliger.

Spirehuset baunebjerg, Humlebæk

Opførelse af ny 4 gruppers daginstitution

Børnehuset Hartmannsvej

Indretning af nyt institutionskøkken.

Børnehuset Søndergård

Opførelse af børneinstitution.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk