​Profil

Ason A/S er et entreprenørfirma med primær fokus på byggeri til erhvervslivet og offentlige bygherrer. Virksomheden beskæftiger sig med totalentreprise, hovedentreprise og fagentrepriser inden for nybyggeri, renovering og byfornyelse, og vi udfører både erhvervsbyggeri, institutionsbyggeri, skolebyggeri og indretningsopgaver.

Vision

Det er Ason A/S’ vision at være den foretrukne samarbejdspartner for vore kunder. Gennem høj faglig ekspertise, fleksibilitet og service vil vi tiltrække nye kunder og fastholde eksisterende kunder, også når der er nedgangstider i branchen for byggeri.

Et samarbejde med Ason A/S skal kendetegnes ved gensidig tillid og respekt, både i forholdet mellem Ason A/S og kunden, såvel som over for byggeprojektet. Ason A/S er kendetegnet ved langvarige, tillidsprægede forhold til sine bygherrer.

Historien bag entreprenørfirmaet

Entreprenørfirmaet Ason A/S blev grundlagt i juli 1993 i Lyngby ved København under navnet; Andersen, Sandbeck og Nielsen A/S.

En kreds af personer med mangeårig erfaring i byggebranchen fandt sammen om at etablere en virksomhed med øget fokus på kunden og opgaven. Siden er de oprindelige stiftere trådt ud og navnet er forkortet til Ason A/S.

Ason A/S i dag

Ason A/S er en privatejet virksomhed med tre aktionærer og firmaet ledes overordnet af to direktører. Ledelse og koordinering af produktion, miljø og kvalitetssikring varetages både af direktionen og ledende medarbejdere.

Virksomheden har i dag en størrelse, der gør os i stand til at løse større og komplekse opgaver inden for nybyggeri og renovering af erhvervsbyggerier, institutionsbyggerier, skolebyggerier m.m., men ikke større end vi kan sikre ledelsesmæssigt fokus og nærhed i forhold til kunden og opgaven.

Planlægning og styring af de enkelte entrepriser udføres af ansvarlige projektledere og entrepriseledere.

Virksomhedens medarbejdere er en velfungerende gruppe, hvor alle kender hinandens kompetencer. De enkeltes erfaring og baggrund er forskellig, hvilket gør, at de supplerer hinanden rigtig godt.

Den ideelle entreprenør

Ason A/S tilstræber altid at fremstå som en seriøs og troværdig samarbejdspartner med fokus på at gennemføre sine byggesager til aftalt tid, pris og kvalitet. Dette gøres i en god, konstruktiv dialog med bygherre og rådgivere under hele byggeriet.

Faglige kompetencer

Ason A/S blev stiftet i 1993, men ledelsen og enkelte projektledere i virksomheden, har drevet entreprenørvirksomhed eller fungeret som entreprenører og håndværkere i mere end 40 år.

Igennem årene er der løst opgaver af forskellig art for både offentlige og private bygherrer. De senest gennemførte byggeopgaver kan ses på virksomhedens referencelister.

Virksomhedens og medarbejdernes faglige kompetencer ligger i at medvirke til at gøre et projekt bygbart for efterfølgende at gennemføre entreprisen til den afstemte pris, kvalitet og tid.

Ason A/S har egenproduktion inden for tømrer-/snedkerarbejde og beskæftiger 20-30 håndværkere. Egenproduktionen indgår ofte som en integreret del i forbindelse med gennemførelse af totalentrepriser og hovedentrepriser, ligesom der udføres selvstændige fagentrepriser.

Uddannelse

Medarbejderne gennemgår løbende kurser og efteruddannelse, således at de hele tiden er opdateret på nye produkter og metoder. Det gør os i stand til at sikre den høje kvalitet, som alle vores entrepriser i København og omegn samt på hele Sjælland skal overholde.

Kultur

Ason A/S' virksomhedskultur bygger på en række centrale værdier, som har afgørende indflydelse på, hvordan ledelse og medarbejdere opfatter verden og handler i forhold til dem. Vores værdier er det grundlæggende fundament i vores virksomhedskultur, og de styrer vores beslutninger og handlinger på vejen mod fælles og individuel succes.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk