​Kvalitetssikring

Ason A/S styrer byggesagerne efter fastlagte procedurer, der håndteres via vores ledelsessystemer for kvalitetssikring.

Vores kvalitetssikring betyder at:

  • Der udarbejdes kontrolplan, dels på baggrund af udbudskontrolplanen og dels på baggrund af egne erfaringer, hvorved kvalitetskontrollen også omfatter de erfaringsmæssigt kritiske dele i projektet.
  • Der føres kontrol med KS-materialet, som underentreprenørerne udarbejder.
  • Der føres kontrol med kvaliteten af det arbejde, underentreprenørerne udfører.
  • Der udføres kvalitetsstyring af egenproduktion, herunder modtage-, proces- og slutkontrol.
  • Aflevering af drift og vedligehold sker i henhold til kontraktgrundlaget.
  • Der udføres 1- og 5-års gennemgang.

Denne kvalitetssikring er kundens garanti for, at vi som entreprenør leverer præcis det resultat, som er blevet aftalt.​

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk