Job

Projektleder

Vi søger en erfaren Projektleder for snarlig tiltrædelse

Se jobopslag her

Byggeleder

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.
​​Men du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning

 

Kalkulationsmedarbejder

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Kvalitetssikring og Arbejdsmiljøansvarlig

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.

Du kan læse mere om, hvordan det er at være ansat i Ason A/S herunder:

Uddrag af personalepolitik

I Ason A/S har vi udarbejdet en medarbejderhåndbog, som udleveres til alle nye medarbejdere. Håndbogen beskriver i hovedtræk virksomhedens personalepolitik samt indeholder oplysninger til medarbejderne af sundhedsmæssig, social og praktisk karakter.

Mange af medarbejderne i Ason A/S har været ansat i virksomheden gennem en længere årrække og bliver derfor løbende taget med på råd, når noget skal og kan forbedres, herunder også medarbejdernes ansættelsesvilkår.

En rummelig arbejdsplads

I Ason A/S lægger vi vægt på den rummelige arbejdsplads, således at vi også har mulighed for at fastholde det, man i daglig tale kalder det grå guld. Det er vigtigt for virksomheden at kunne udnytte den viden og erfaring, ældre medarbejdere typisk har, ligesom det kan være vigtigt for den ældre medarbejder at føle sig sikker på jobbet og mærke, at der bliver taget hensyn.

Vi er også opmærksomme på branchens fremtid og beskæftiger hele tiden et passende antal lærlinge og praktikanter.

Sundhedsforsikring

Ason A/S tilbyder medarbejderne sundhedsforsikring, som blandt andet sikrer dem hurtig og gratis behandling. I sikkerhedsgruppen, som virksomhedens ledelse er en del af, drøftes det løbende, hvordan forholder vi os, hvis en medarbejder bliver syg i en længere periode eller bliver delvis uarbejdsdygtig.

Der er i notater nedfældet en del forslag og muligheder, men vi har endnu ikke været i situationen og har derfor ikke en egentlig erfaring. Det er aftalt, at situationen tages op, hvis den skulle opstå, og der vil blive fundet den bedst mulige løsning til den pågældende medarbejder og hans/hendes situation.

Godt arbejdsmiljø

Virksomheden og vore medarbejdere har deltaget i udvikling af hjælpemidler til brug ved tunge løft for at modvirke nedslidning af medarbejderne. Vi har udarbejdet fyldestgørende arbejdsmiljøinstruktioner, som både vedrører tunge løft, arbejde med vibrerende værktøj, asbesthåndtering og meget andet.

Inden påbegyndelse af en byggesag vurderes risici efter et checkskema/sags-APV, hvorefter det undersøges og besluttes, hvad der kan gøres for helt at fjerne eller minimere enhver risiko.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk