​Bæredygtigt byggeri

Vi arbejder med verdensmålene

Vi vil mere end at bygge. I ASON vil vi gerne være med til at sikre en mindre klimabelastning ved at indføre grønne tiltag og arbejde målrettet med nogle af FN's 17 verdensmål og få en cirkulær værdikæde. 

Derfor er vi netop hoppet ombord på projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0, som ledes af Gate21, hvor kommuner, brancheaktører og vidensinstitutioner bl.a. arbejder for at indføre bæredygtigt byggeri. 

Gennem det næste stykke tid vil ASON undersøge, hvor mange af FN’s verdensmål, vi kan være med til at opfylde.​

Verdensmål 3 #sdg3

Verdensmål 3 omhandler fremme, forebygge og behandling af sundhed og trivsel. I ASON bidragervi til sundhed og trivsel på mange niveauer. Vi har ansat en intern arbejdsmiljøkoordinator, som sikre byggepladserne mod arbejdsulykker og varetager medarbejdernes sundhed. 

Vi er opmærksomme på risici ved forskellige arbejdsprocesser og benytter substitutionsprincippetfor at minimere eller helt undgå skadelige stoffer og processer i byggeriet. Dertil kommer fokus på brugen af korrekte værnemidler. Derudover har vi fokus på sikkerhed og sundhed i hele organisationen og foretager derfor jævnligt trivselsundersøgelser og arbejdspladsvurderingersom led i at værner om personalets mentale sundhed og forebygge stress før det er for sent. 

Hvert år afholder vi flere sociale arrangementer, gerne med et fysisk tvist for at styrke sammenholdet i ASON, fremme trivslen og øge sundheden i virksomheden. Men deter ikke kun i egne rækker, vi ønsker at bidrage til sundhed og trivsel. Hver år støtter ASON flere organisationer, der hjælper med at forbedre folkesundheden og støtter familier, der er ramt af alvorlig sygdom.

Verdensmål 4 #sdg4

ASON bygger ikke kun i nutiden, men ønsker også at bygge på fremtiden. Derfor har vi siden tidernes morgen haft 3 tømrerlærlinge i lære i vores stab af dygtige tømrer. 

Vi ønsker at hjælpe mennesker godt videre på arbejdsmarkedet og har igennem de sidste mange år budt velkommen til både bygningskonstruktør-, virksomheds- og skolepraktikanter, udlændinge på greencardordning, mennesker i arbejdsprøvning og unge- og voksenlærlinge. 

Vi bidrager til at øge antallet af unge og voksne, der har relevante færdigheder både tekniske og erhvervsmæssige og derfor lægger vi FN’s verdensmål 4 i tasken på vores rejse til en mere bæredygtig verden, i håb om at inspirere andre.​

​Verdensmål 17 #sdg17

Vi har fokus på verdensmål 17 og vil gerne fortsat være med til at styrke det. Det opfordrer til effektive partnerskaber i både offentligt og privat regi, hvor vi bygger på erfaringer og ressourcestrategier fra partnerskaberne. 

ASON har både etableret et samarbejde med CPH Business samt DTU, GATE 21, Dansk Byggeri og Hvidovre kommune i projektet Bæredygtigt Bundlinje 2.0. Disse vidensudvekslende samarbejder vil udvikle værktøjer til at foretage miljøforbedringer med henblik på en cirkulær forretningsmodel. 

Helt konkret ansatte vi i februar 2020 Michael Capion som vores nye miljørådgiver til bl.a. at undersøge byggeriernes affaldsstrømme og kigge på FN’s 17 verdensmål gennem ASON’s briller. Michael er i praktik fra CPH Business og er i gang med at uddanne sig som Miljøteknolog. Derudover vil netop affaldsstrømme i byggeprocessen indgå i en case for op mod 300 studerende inden for 18 ingeniør-studieretninger på DTU frem til maj 2020.

Bæredygtigt byggeri i træ

Efter 2. verdenskrig bestod en del af Marshall-hjælpen af stål og beton. Disse byggematerialer har derfor præget det danske byggeri frem til i dag. Og vi har derfor ikke meget erfaring med at bygge i organiske materialer. Men ved at omlægge til at anvende organiske materialer i vores byggerier kan vi reducere bygningernes miljøpåvirkning og reducere CO2-udledningen for materialerne.


Studier har vist, at man ved anvendelse af træ frem for stål og beton i byggeriet kan opnå besparelse på op mod 16 %, mindske CO2-belastningen med op til 40 % og opnå et sundere arbejdsmiljø for håndværkerne.


Træ egner sig til allergivenlige boliger og eksempler har vist, at det forbedrede indeklima kan have en direkte indflydelse på husstandens medicinforbrug.

* udarbejdet d. 21/4-2020 Som produkt af høring i boligudvalget om bæredygtigt byggeri i træ 22/1-2020

Om Ason A/S

Ason A/S er en erfaren entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser inden for nybyggeri og renovering. Vi udfører primært skoler, institutioner, laboratorier, erhvervs- og boligbyggerier og indretningsopgaver til erhvervslivet og offentlige bygherrer

Kontakt os

Ason A/S

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby