Styring af arbejdsmiljø og miljø​

Ason A/S styrer byggesagerne efter fastlagte procedurer, der håndteres via vores ledelsessystemer for arbejdsmiljø og miljø.

Arbejdsmiljø Internt og Eksternt

Det formaliserede ledelsessystem betyder stram styring af arbejdsmiljøet, og derfor har Ason A/S:

  • En veletableret arbejdsmiljøorganisation samt medarbejdere der har de lovpligtige uddannelser
  • Eksternt tager vi os af styring af arbejdsmiljøarbejdet som arbejdsmiljøkoordinator, herunder ansvar for Plan for Sikkerhed og Sundhed samt afholdelse af arbejdsmiljømøder.
  • Auditering, sikkerheds- og mønsterrunderinger af byggepladser efter arbejdsmiljøledelsessystemets auditplaner.
  • Internt foretages instruktion af medarbejdere, herunder instruktion i brug af kemiske produkter (f.eks. via APV) samt styring af lovpligtigt eftersyn på maskiner.


Miljø

Styring af miljøhensyn sker efter vores miljøledelsessystem, der sikrer:

  • Overholdelse af den konkrete kommune eller regions miljøkrav.
  • Overholdelse af krav til affald, herunder krav om sortering, genanvendelse af byggematerialer samt reducering af affaldsmængden.
  • Overholdelse af krav ved forurenet jord, herunder deponering, bortskaffelse eller rensning på stedet.
  • Overholdelse af substitutionskrav til farlige stoffer og materialer.
  • Overholdelse af støj- og vibrationskrav ved byggeri.

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk