Styring af arbejdsmiljø

Ason A/S styrer byggesagerne efter fastlagte procedurer, der håndteres via vores ledelsessystemer for arbejdsmiljø svarende til ISO 45001.​​

Internt arbejdsmiljø og ekstern arbejdsmiljøkoordinering

Det formaliserede ledelsessystem betyder stram styring af arbejdsmiljøet. Det sikre et godt arbejdsmiljø, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen, et godt indeklima, omtanke for medarbejderne og sikre det bedst mulige psykiske arbejdsmiljø. Derfor har Ason A/S:

  • En veletableret arbejdsmiljøorganisation med medarbejdere, der har de lovpligtige uddannelser
  • Eksternt tager vi os af styring af arbejdsmiljøarbejdet som arbejdsmiljøkoordinator, herunder ansvar for Plan for Sikkerhed og Sundhed samt afholdelse af sikkerhedsmøder og sikkerhedsintroduktionsmøder.
  • Auditering, sikkerheds- og mønsterrunderinger af byggepladser efter arbejdsmiljøledelsessystemets auditplaner og visuel rapportering.
  • Internt foretages instruktion af medarbejdere, herunder instruktion i brug af kemiske produkter (f.eks. via APV og APB).
  • Effektiv digital værktøjsstyring, styring af lovpligtigt eftersyn på maskiner samt dokumenteret egenkontrol og værktøjets datablade og sikkerhedsdatablade lige ved hånden via mobil eller tablet.​

Om Ason A/S

Ason A/S er en erfaren entreprenørvirksomhed, som beskæftiger sig med total-, hoved- og fagentrepriser inden for nybyggeri og renovering. Vi udfører primært skoler, institutioner, laboratorier, erhvervs- og boligbyggerier og indretningsopgaver til erhvervslivet og offentlige bygherrer

Kontakt os

Ason A/S

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby