Skovlyskolen

​Ud over at være hovedentreprenør, udfører Ason selv tømrer og snedkerarbejdet i egenproduktion.

Projektet er etapeopdelt - Første etape omhandler renovering og ombygning af de tidligere faglokaler, sløjd og motorik. Efter etablering af nye linoleumsgulve samt nedhængte træbeton- og mineraluldslofter omdannes lokalerne til henholdsvis Design/Billedkunst og Musik.

I anden etape ombygges eksisterende støttecenter, lærerforberedelse, depot og billedkunstlokaler til 5 normalklasser samt en ny toiletkerne. Ombygningen består primært af nye nedhængte træbetonlofter samt nye linoleumsgulve

I sidste etape ombygges 5 normalklasser til kombinerede undervisningslokaler og personalefaciliteter. Som i de 2 øvrige etaper, etableres der også her nedhængte træbetonlofter samt nye linoleumsgulve. Herudover leveres og monteres der også fuldglasvægge samt nye lydglasdøre.

I alle 3 etaper/byggeområder udføres der en miljøsanering p.g.a. asbest- og PCB-forurening

Udførelsesperiode fra 1. november 2015 til 1. maj 2016

​Entrepriseform: Hovedentreprise

Bygherre: Rudersdal Kommune

Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter

Ingeniør: Torkil Lauersen

Samlet areal: 1.500 m2

Gungevej 2, 2650 Hvidovre
Telefon: 45 93 94 00

E-mail: ason@ason.dk